Roma Dobrowlanska  mgr Romana Dobrowlańska-Wrońska - specjalista fizyko- i fizjoterapii. Kierownik Pracowni Rehabilitacji.

W Polsce rodzi się coraz więcej dzieci, które już od pierwszych miesięcy życia wymagają interwencji fizjoterapeuty. Nawet w przypadku niewielkich zaburzeń, niezwykle ważne jest wspomaganie wszystkich sfer rozwojowych niemowlęcia pod okiem specjalisty.
Pracownia Rehabilitacji Szpitala Śląskiego prowadzi również działalność terapeutyczną dla najmłodszych pacjentów. Fizjoterapeuci pomagają niemowlętom w przypadku zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, a także w układzie mięśniowo-szkieletowym i krążeniowo-oddechowym.
Od pierwszego miesiąca życia wspomagamy wszystkie sfery rozwojowe dzieci – motorykę, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, mowę, zabawę, a także rozwój społeczny – przekonuje Romana Dobrowlańska -Wrońska, kierownik Pracowni Rehabilitacji.

Wczesna Diagnostyka

Przejście od stanu bezradności i zależności fizycznej do samodzielności w pierwszym roku życia jest najważniejszym wydarzeniem zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Niezwykle ważnym momentem jest osiągnięcie przez niemowlę kontroli nad ciałem i zdolności do przeciwstawiania się sile ciążenia. Kontrola antygrawitacyjna zaczyna się w pierwszym trymestrze, przechodzi przez następne etapy, aż do osiągnięcia umiejętności zrównoważenia spionizowanej postawy ciała i rozpoczęcia chodzenia. Jednak wzorzec ten może być zaburzony, a ontogeneza: ten gatunkowo specyficzny genetycznie zdeterminowany program, wg którego bez treningu i bez ćwiczeń pojawiają się kolejne umiejętności rozwoju dziecka, nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, należy natychmiast rozpocząć rehabilitację wielokierunkową.
- Oczywiście bierzemy pod uwagę fakt, że dojrzewanie mózgu przebiega inaczej u każdego małego pacjenta. Jest uwarunkowane genetycznie i istnieje pewna zależność między zaawansowaniem procesów mielinizacji, a możliwościami funkcjonalnymi dorastającego dziecka - dodaje Romana Dobrowlańska-Wrońska.

Kluczowe problemy

Na wczesną diagnostykę fizjoterapeutyczną powinny zgłosić się dzieci z niedotlenieniem wewnątrzmacicznym, przedwcześnie urodzone, z aberracjami chromosomowymi, rozszczepem kręgosłupa, kręczem wrodzonym, zespołem wrodzonych wad rozwojowych, wrodzonymi zniekształceniami, uszkodzeniem stawów, rdzeniowymi zanikami mięśni, wodogłowiem, małogłowiem, zamartwicą urodzeniową, porażeniem splotu ramiennego, zaburzeniami napięcia mięśniowego, niskim Apgarem i innymi.
Im szybciej dziecko trafi na terapię, tym większy będziemy mieć wpływ na prawidłowy wzorzec połączeń nerwowych. Rozwijający się mózg posiada ogromną zdolność do plastycznej reorganizacji połączeń. Wyróżnić można plastyczność rozwojową: uczenie się i pamięć, oraz plastyczność kompensacyjną, która ma szczególne znaczenie u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ jest źródłem przystosowywania się organizmu do nowej sytuacji morfologicznej mózgu.
- Najważniejsze, żeby rodzice mieli świadomość, że nawet w przypadku niewielkich zaburzeń należy udać się do specjalisty, bo dziecko nie „wyrośnie” z problemu, ale problem będzie rósł razem z dzieckiem. Jeśli mamy do czynienia np. z zaburzeniami odruchów ustno-twarzowych, to należy odpowiednio wcześniej rozpocząć terapię tak, aby dziecko w wieku szkolnym nie było zagrożone dysleksją, dysgrafią czy dysortografią – podsumowuje kierownik Pracowni Rehabilitacji.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top