logotypy covid

 

Tytuł: Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cele projektu - celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARSCoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi.

Wartość projektu - 7 731 619,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 6 571 026,15 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 10.03.2020 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Krótki opis projektu: Projekt skierowany do pacjentów ZZOZ w Cieszynie leczonych z powodu zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a takżepersonelu udzielającego świadczeń i ma na celu doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt niezbędny do leczenia pacjentów wstanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zakładane efekty, główne korzyści: Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki doposażeniu w sprzęt medyczny wzrośnie dostępność do wysokiej jakości usług medycznych, co przyczyni się docelowo do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Informacje w mediach:

http://www.szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/723-szpital-slaski-w-cieszynie-ze-specjalistyczna-kontenerowa-pracownia-tk-i-rtg-do-diagnozowania-koronawirusa

 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pracownia_diagnostyki_covid_19_w_cieszynie_juz_dziala

https://beskidzka24.pl/szpital-slaski-bogatszy-o-mobilna-pracownie-diagnostyczna-wykryje-koronawirusa-i-nie-tylko/

https://telewizja.ox.pl/mobilny-tk-i-rtg-do-walki-z-covid-19-w-cieszynie,63552

https://katowice.tvp.pl/47945932/szpital-slaski-uruchomil-kontenerowa-pracownie-diagnostyki-obrazowej

https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,25935136,szpital-slaski-z-kontenerowa-pracownia-tk-i-rtg-do-diagnozowania.html?disableRedirects=true

https://silesia24.pl/wybory-prezydenckie/szczegoly/szpital-slaski-z-nowa-pracownia-tk-i-rtg-do-diagnozowania-covid-19-galeria-13163

https://www.dwakwadranse.pl/wsparcie-dla-szpitala-slaskiego-na-walke-z-koronawirusem

https://www.youtube.com/watch?v=2F-j_seI6ls

https://www.althea-group.com/pl/news-view?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=236&cHash=48952ae8ccaffb38585d8e6d01101486

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top