Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie, 
 
Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Kierowania pracą zespołu w Oddziale okulistycznym - Lekarz Kierujący Oddziałem okulistycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy osoby Kierującej pracą zespołu w Oddziale okulistycznym - Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem okulistycznym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale okulistycznym Udzielającego zamówienie w zakresie okulistyki obejmujących: diagnostykę i terapię chorób dedykowanych dla Oddziału okulistycznego, zapisanych w katalogach  Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:
  • operacje zaćmy, 
  • operacje podszycia/ fiksacji soczewek w/gałkowych
  • zabiegi przeciwjaskrowe, 
  • zabiegi witrektomii tylnej,
  • zabiegi opasania gałki ocznej,
  • iniekcje do ciała szklistego,
  • zabiegi łączone,
  • inne zgodne z katalogiem NFZ

zawiadomienie o wyborze oferty na najem 2020 30032020

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Neonatologicznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Otolaryngologicznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Neurologicznym w godzinach normalnych ordynacji i poza godzinami normalnych ordynacji, Poradni Neurologicznej oraz w zakresie prowadzenia programów lekowych. (Do udzielania świadczeń pożądane jest doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych.)
 • udzielanie lekarskich świadczeń na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie opieki zdrowotnej pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Kierowania pracą zespołu w Oddziale okulistycznym - Lekarz Kierujący Oddziałem okulistycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy osoby Kierującej pracą zespołu w Oddziale okulistycznym - Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem okulistycznym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale okulistycznym Udzielającego zamówienie w zakresie okulistyki obejmujących: diagnostykę i terapię chorób dedykowanych dla Oddziału okulistycznego, zapisanych w katalogach Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:
  • operacje zaćmy,
  • operacje podszycia/ fiksacji soczewek w/gałkowych
  • zabiegi przeciwjaskrowe,
  • zabiegi witrektomii tylnej,
  • zabiegi opasania gałki ocznej,
  • iniekcje do ciała szklistego,
  • zabiegi łączone,
  • inne zgodne z katalogiem NFZ
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia z zakresu okulistyki w Poradni okulistycznej
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Koordynowania pracą zespołu pielęgniarskiego w Oddziale okulistycznym
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie opieki zdrowotnej pielęgniarskiej w Oddziale okulistycznym
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie opieki zdrowotnej pielęgniarskiej w Poradni okulistycznej

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale chirurgii urazowo - ortopedycznej w zakresie operacyjnego leczenia: endoprotezoplastyki stawu kolanowego, endoprotezoplastyki stawu biodrowego łącznie z zabiegami rewizyjnymi po endoplastyce stawów biodrowych i kolanowych
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie konsultacji schorzeń kręgosłupa w Oddziałach Szpitalnych
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie konsultacji torakochirurgicznych – chirurgia klatki piersiowej w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych torakochirurgicznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie konsultacji hematologicznych a w szczególności: konsultacji, ocena szpiku, pobranie szpiku, cytologia, trepanobiopsja, ocena rozmazu krwi obwodowej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział psychiatryczny
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni otolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale neurologicznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni onkologicznej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej w Skoczowie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej w Ustroniu
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale ginekologiczno - położniczym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni ginekologiczno - położniczej

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top