Aktualności

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski w czwartek 22 sierpnia 2019 r. gościł z wizytą w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem Marszałka i przybyłych gości przez Dyrekcję szpitala oraz oprowadzeniem po cieszyńskiej placówce. Omówiono działalność placówki, zaprezentowano zmodernizowany SOR, uznawany za jednej z najlepszych w regionie, lądowisko dla helikopterów LPR, którego budowa jest niemal na ukończeniu i pozostałe, niezwykle istotne dla pacjentów, inwestycje szpitala. Druga część wizyty była doskonałą okazją do merytorycznej dyskusji na temat problemów z jakimi aktualnie borykają się placówki zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych. Jak relacjonują władze szpitala, marszałek Senatu RP wyraził uznanie dla kadry cieszyńskiego szpitala i osób zarządzających oraz był pod dużym wrażeniem rozwoju, jaki dokonuje się w lecznicy.

IMG 0932p


W spotkaniu z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim uczestniczyli także Senator RP Tadeusz Kopeć, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok, Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego prof. dr hab. n. med. Krystian Wita. Obecne były również Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP Wioletta Więcławik oraz Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Tadeusza Kopcia Edyta Subocz – Ostruszka. Gospodarzami spotkania ze strony Szpitala Śląskiego w Cieszynie byli Dyrektor Czesław Płygawko, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Agnieszka Misiewska – Kaczur oraz Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Gospodarczych Adam Śliż.

- Wizyta Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego była dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie ważnym i satysfakcjonującym wydarzeniem. Podczas spotkania omówiliśmy działalność naszego szpitala i przedstawiliśmy Panu Marszałkowi szereg inwestycji, które realizujemy z myślą o pacjentach. Marszałek bardzo pozytywnie wyrażał się o naszej placówce, okazał uznanie dla kadry medycznej oraz zarządzającej szpitala oraz wyraził podziw dla działalności SOR-u, jak i gotowego już lądowiska - podsumował Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Pierwsza część wizyty Marszałka Senatu RP oraz pozostałych gości w Szpitalu Śląskim w Cieszynie miała na celu oprowadzenie po placówce. Dzięki temu, uczestnicy spotkania zapoznali się z szeroką działalnością lecznicy i poradni przyszpitalnych oraz prowadzonymi inwestycjami i realizowanymi pracami modernizacyjnymi o dużym znaczeniu dla funkcjonowania placówki. Szpital Śląski w Cieszynie bowiem, poprzez ciągły rozwój i prowadzone prace, dokłada wszelkich starań, aby otaczać pacjentów bezpieczną, skuteczną i jak najlepszą opieką medyczną oraz świadczyć pomoc medyczną na najwyższym poziomie. Ponadto, goście mogli także spotkać się z kadrą medyczną i porozmawiać na temat trudnej pracy lekarzy i pielęgniarek. Marszałek Stanisław Karczewski ze względu na swoją profesję, wyraził w rozmowie zrozumienie i uznanie dla kadry medycznej.
Spacer po placówce rozpoczął się od prezentacji modernizowanego Pawilonu III. Następnie, delegacja udała się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, pokonując tę samą drogę przez strefę przyjęcia i rejestrację, którą przechodzi pacjent przy wizycie na oddziale ratunkowym oraz w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnejj. Kolejno, miała miejsce wizytacja części wewnętrznej SOR oraz strefy udzielania świadczeń medycznych, podczas której oprowadzającym był Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dr Marek Michalik. Następnie, goście udali się do Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, mieszczącego się na II piętrze pawilonu łóżkowego cieszyńskiej placówki, prezentując po drodze postęp prac dostosowawczych pawilonu do wymogów ochrony przeciwpożarowej prowadzonych w głównych ciągach komunikacyjnych. Na oddziale kardiologii oprowadzającymi byli prof. dr hab. n. med. prof. Krystian Wita i Ordynator oddziału dr n. med. Andrzej Kubicius.
Następnie, Marszałek Senatu RP wraz z towarzyszącymi gości, mogli zobaczyć lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które jest już prawie gotowe, a oficjalnie zostanie otwarte już jesienią. Jest to bardzo ważna inwestycja Szpitala Śląskiego w Cieszynie, która znacząco wpłynie na szybkość i jakość świadczenia pomocy medycznej w najtrudniejszych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców i licznych turystów odwiedzających ten region. Placówka została zobowiązana przepisami ustawy do uruchomienia lądowiska.
Druga część wizyty Marszałka Senatu RP była okazją do otwartej, merytorycznej dyskusji na temat problemów w ochronie zdrowia w Polsce. Poruszono niezwykle ważne tematy braku kadry medycznej i omówiono ewentualne sposoby jak pokonać aktualny stan rzeczy. Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, jako przedstawiciel Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaprezentował Marszałkowi stanowisko Związku w sprawie kluczowych problemów funkcjonowania ochrony zdrowia na Śląsku i w Polsce, w tym pomysły na ich rozwiązanie lub zminimalizowanie.
Spotkanie z Marszałkiem było także okazją do omówienia wyników niedawnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, realizowanej w tzw. szpitalach sieciowych. Kontrola w Szpitalu Śląskim w Cieszynie dała pozytywną ocenę, bez uchybień i błędów, w odróżnieniu do innych kontrolowanych placówek, co potwierdza bardzo dobre przygotowanie Szpitala Śląskiego oraz umiejętności kadry w rozwiązywaniu problemów ochrony zdrowia na poziomie szpitala.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top