Drukuj

W dniu 7 kwietnia odszedł od Nas Doktor Jan Śliwka (1950 – 2020).

Był związany ze Szpitalem Śląskim w Cieszynie od 15. stycznia 1974 r. Przez wiele lat pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierował również Blokiem Operacyjnym. Posiadał specjalizację I i II stopnia z anestezjologii i reanimacji. Przez kilkadziesiąt lat pracy dał się poznać jako człowiek niezwykle odpowiedzialny i oddany swej pracy. Nie stracił ani chwili, do końca życia będąc aktywnym lekarzem, pomocny pacjentom, kolegom z pracy, przyjaciołom, rodzinie. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracował również jako lekarz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goleszowie.

dr Śliwkaweb

Był cenionym nie tylko lekarzem, ale i społecznikiem. Przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego Rady Gminy Goleszów, co więcej, od 1983 roku prowadził punkt apteczny leków i darów zagranicznych przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Efekty jego pracy i działalności społecznej były i po dziś dzień są bardzo widoczne. W 1979 roku za swoje oddanie i zasługi uhonorowany został Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1985 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyrazem wdzięczności lokalnej społeczności było również odznaczenie go Laurem Srebrnej Cieszynianki, którą odebrał w 1999 r.
Odszedł człowiek o wyjątkowej dobroci, prawości.
Pracownicy szpitala w krótkich słowach chcą przekazać słowa które nie są w stanie oddać emocji, jakie im towarzyszą.
Panie Doktorze każdemu z nas coś Pan ofiarował - jednym życie, drugim nadzieję, a jeszcze innym wiarę w drugiego człowieka. Całe Pańskie życie było misją, którego celem było dobro i troska o drugiego człowieka. Zawsze pacjent, kolega czy koleżanka z pracy mogli na Pana liczyć. Nigdy nas Pan nie zawiódł.
Wprowadził Pan w arkada zawodu wielu lekarzy, którym wpajał Pan nie tylko zasady wykonywania zawodu, ale również dostrzegania w pacjencie drugiego człowieka z jego zwykłymi problemami. Zawsze był Pan do dyspozycji pacjentów, zawsze służył Pan pomocą i radą.
Był Pan życzliwy, otwarty na problemy ludzkie, każdemu pacjentowi poświęcił Pan tyle czasu, ile tego wymagał.
Doktor Jan Śliwka odszedł pozostawiając wspaniałe o Nim wspomnienia, ale i niedosyt, że tak mało, że tak krótko…