Drukuj

Kontakt telefoniczny:

W poradni zatrudniony jest 1 lekarz specjalista:

 Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w  Poradni.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

11:00

13:30

Wtorek

-

-

Środa

12:00

14:00

Czwartek

-

-

Piątek

13:00

18:00

Dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia są bezpłatne - wymagane jest jedynie skierowanie do poradni.