Drukuj

Kontakt telefoniczny:

W poradni zatrudnionych jest 3 lekarzy specjalistów:

 

 Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w  Poradni.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

07:30

18:30

Wtorek

07:30

16:30

Środa

 

 

Czwartek (program lekowy)

08.30

12:30

Piątek

07:30

15:00

Dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia są bezpłatne - wymagane jest jedynie skierowanie do poradni.