Drukuj

Kontakt telefoniczny:

W poradni zatrudnionych jest 3 lekarzy specjalistów:

 

 Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w  Poradni.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

-

-

Wtorek

07:30

11:30

Środa

-

-

Czwartek

14:00

18:00

Piątek

07:30

11:30

Dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia są bezpłatne - wymagane jest jedynie skierowanie do poradni.