Drukuj

Kontakt telefoniczny:
33 85 49 210
33 85 49 211

 

Godziny pracy Poradni:

Poniedziałek

11:00

20:00

Wtorek

08:00

12:00

Środa

11:00

20:00

Czwartek

08:00

16:00

Piątek

08:00

16:00

 

Pierwszy kontakt z naszą poradnią ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny. W wyniku tych spotkań (2-4) zostaje wspólnie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu. W ramach poradni możemy zaproponować: diagnozę psychologiczną, poradę psychologiczną, psychoedukację, psychoterapię np. indywidualną lub grupową oraz wizyty środowiskowe. Ze wsparcia poradni mogą skorzystać dzieci i młodzież, które doświadczają trudności emocjonalnych (np. objawów lękowych, ataków paniki, obniżenia nastroju, doświadczenia kryzysowej sytuacji), a także trudności w relacjach interpersonalnych.
Z opieki mogą skorzystać osoby, które opuściły szpital psychiatryczny i potrzebują kontynuacji psychoterapii, ale nie wymagają pomocy psychiatry. Nasza poradnia świadczy usługi w następującym zakresie:

 

Personel Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży

MIKOŁAJ ZMEŁTY
Koordynator prac Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży
psycholog, oligofrenopedagog, w trakcie uzyskiwania licencji terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Jego praca zawodowa koncentrowała się głównie w sferze diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Pracował w ramach OREW, wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju, jako psycholog szkolny. Prowadził również grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych w tematyce związanej z metodyką pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich diagnostyką. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS II po pogłębionym szkoleniu wykorzystania tego testu, prowadzi również diagnostykę psychologiczną wykorzystując testy IDS-P, IDS, Stanford-Binet 5 i inne. Stale poszerza swoją wiedzę oraz praktyczny warsztat pracy o techniki i metody oparte na dowodach naukowych.

 

AGNIESZKA BIL
psycholog, asystent psychodramy

Ukończyła studia na wydziale psychologii ze specjalizacją kliniczną przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach oraz I stopień szkolenia w Psychodramie przy Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Ponadto ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru profilaktyki, wspierania rozwoju, arteterapii oraz nowoczesnych metod pracy.Jako psycholog posiada doświadczenie w pracy z pacjentami oddziału psychiatrycznego, które zdobyła w trakcie stażu klinicznego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu Św. Łukasza w Bielsku- Białej. Ponad to ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, które zdobyła pracując w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień. Prowadziła również grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje przy Bielskim Stowarzyszeniu na rzecz Autyzmu. Jako psycholog - nauczyciel zajmowała się psychoedukacją i prowadzeniem warsztatów w zakresie rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi jako psycholog.
W naszej Poradni zajmuje się poradnictwem, wsparciem psychologicznym i diagnozą psychologiczną.

 

ROBERT CIEŚLAR
terapeuta środowiskowy

Jest terapeutą środowiskowym, certyfikowanym trenerem poziomu 5 EQ, pedagogiem ulicy oraz asystentem rodziny. Jest trenerem metody działań środowiskowych Mobile School z Belgii. Ukończył podstawowy kurs terapeuty oparty na podejściu Otwartego Dialogu. Swoje zaangażowanie w środowisku opiera na kilkunastoletnim doświadczeniu pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą, kształtowanym w Polsce (Łowicz, Bytom, Kraków, Racibórz) jaki i za granicą (Belgia, Hiszpania, Grecja, Litwa). Był koordynatorem Grupy Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu.
Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie jako terapeuta środowiskowy. Mąż, ojciec dwóch córek.

 

EWA JUCHA
psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2006 roku pracuje jako psycholog w różnych placówkach oświatowych. Jest psychoterapeutą, w drodze do certyfikatu. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w trakcie całościowego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie pod kierunkiem profesora de Barbaro. Pracuje w nurcie systemowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Ukończyła Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, liczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu (m.in. w Fundacji Synapsis oraz w Fundacji Pomoc Autyzm), pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą przeżywającymi kryzys emocjonalny. Jest certyfikowanym trenerem TUS. W poradni prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży (od 10 roku życia) oraz psychoterapię rodzinną. Swoje zainteresowania koncentruje wokół wspierania rodziny w odkrywaniu zasobów, które pozwalają pokonywać różne kryzysy.

 

MAGDALENA KUŹNIK
psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Psychoterapeutka w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Aktualnie pracuje w Centrum Rozwoju Osobistego Syntonia w Katowicach i Mikołowie, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie kilkuletniej pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w ramach oddziałów specjalistycznych (m.in. diabetologii, endokrynologii, pediatrii ogólnej oraz neurologii), a także w poradni diabetologicznej. Odbywała praktyki na oddziale opiekuńczo-leczniczym ogólnym i psychiatrycznym, w szkołach oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą i wsparciem osób w różnym wieku. Jest zaangażowana w szerzenie psychologii zdrowia i jakości życia poprzez wystąpienia na konferencjach lokalnych i ogólnopolskich oraz prowadzenie psychoedukacji w formie warsztatowej. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach (Racjonalna Terapia Zachowania, Dialog Motywujący, Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
W Poradni Psychologicznej dzieci i młodzieży zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną młodzieży, psychoterapią grupową oraz diagnozą psychologiczną.

 

JOANNA PARALUK
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu SWPS, „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie”. Jest trenerem umiejętności społecznych, pedagogiem. Aktualnie podnosi własne kompetencje psychoterapeutyczne uczęszczając do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej w ramach Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz rocznym szkoleniu z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnienia „Neuro–Med”, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Fenix”, Poradni Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii Progres, Publicznym Przedszkolu Specjalnym, Zespole Szkół Ogólnokształcących. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzi  terapię dzieci i młodzieży, diagnozę intelektu, zaburzeń rozwojowych, przyczyny niepowodzeń szkolnych, zaburzeń emocjonalnych. Pracuje w Poradni Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży w Cieszynie, gdzie zajmuje się głównie terapią dzieci i młodzieży, wsparciem ich rodzin oraz diagnozą psychologiczną.Obszar szczególnych zainteresowań to psychologia dzieci i młodzieży, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia lękowe, emocjonalne oraz depresyjne.Stale uczestniczy w kursach i konferencjach pogłębiających wiedzę i kompetencje. Pracuje pod superwizją doświadczonych psychologów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. 

 

MAGDALENA PUSTELNIK
psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku psychologia stosowana, neuropsychologia. Psychoterapeutka w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Aktualnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, gdzie zajmuje się głównie psychoterapią i diagnozą osób dorosłych oraz w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie, gdzie zajmuje się diagnozą i psychoterapią indywidualną osób dorosłych, dzieci I młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy klinicznej z pacjentami dorosłymi w ramach rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i onkologicznej. Odbywała liczne staże i praktyki w oddziałach psychiatrycznych, udzielając wsparcia oraz prowadząc zajęcia grupowe i terapię indywidualną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywała pracując w punkcie wczesnego wspomagania rozwoju, gdzie prowadziła diagnozę i terapię dziecka oraz udzielała wsparcia i prowadziła psychoedukację dla rodziców. Pracowała również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząc trening umiejętności społecznych oraz zajęcia indywidualne. Ukończyła liczne kursy, między innymi z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży, terapii osób ze spektrum autyzmu, terapii zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz stosowania metod neuropsychologicznych. Jest trenerem umiejętności społecznych, posiada uprawnienia do pracy pedagogicznej.
W Poradni Psychologicznej dzieci i młodzieży zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, psychoterapią grupową, treningiem umiejętności rodzicielskich oraz diagnozą psychologiczną. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

KAMILA WĄCHAŁA
Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna i systemowa, socjoterapeutka, trener warsztatowy, doradca zawodowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku psychologia, specjalność psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Psychoterapeutka w trakcie 4,5-letniej szkoły psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne z głównymi nurtami: psychodynamicznym i systemowym. Jest trenerem warsztatowym, socjoterapeutą oraz doradcą zawodowym. Ukończyła I stopień terapii i diagnozy metodą Biofeedback EEG. Dotychczas pracowała jako psychoterapeuta w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, konsultacje rodzinne, a także terapię grupową. Posiada doświadczenie prowadzenia psychoterapii indywidualnych oraz psychoterapii par pracując w stowarzyszeniach w Lublinie. Obecnie pracuje jako psychoterapeutka w Poradni Dzieci i Młodzieży w Cieszynie, psychoterapeutka na platformie stworzonej do pomocy psychoterapeutycznej w formie online oraz jako psycholog w liceum. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej zarówno z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi oraz seniorami. Od 2012 roku pracuje jako trener warsztatowy i szkoleniowy, gdzie zajmuje się głównie kompetencjami miękkimi, treningami rozwoju, a także profilaktyką uzależnień i przemocy. Ukończyła liczne kursy z zakresu, m.in. pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej, kompetencji miękkich, podstaw diagnostyki w psychiatrii, coachingu oraz zarządzania wrażeniem, pracy za pomocą psychodramy, treningu zastępowania agresji, interwencji kryzysowych oraz komunikacji
w grupie i wystąpień publicznych.
W Poradni Psychologicznej Dzieci i Młodzieży zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, psychoterapią grupową oraz treningiem umiejętności społecznych.

 

BEATA WIDERA-BRZÓSKA
psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, pedagog, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej ukończonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach oraz pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kursie rekomedowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji.
W ramach szkolenia brała udział w dwuletnim module psychoterapii dzieci i młodzieży oraz szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Mały Książe w Krakowie „Seting w pudełku – o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu:
- Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- Diagnozy i terapii psychologiczno - pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
- Zarządzanie w pomocy społecznej – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej.
Od roku 2003 związana z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na stanowisku wychowawcy, pedagoga, psychoterapeuty i psychologa. Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie, Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Fascynujący Świat Dziecka w Goleszowie oraz w prowadzeniu prywatnej praktyki w ramach gabinetu.
Realizuje diagnozę i terapię z zakresu trudności wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności wieku dorastania, problemów w funkcjonowaniu rodziny. Pomaga pacjentom młodzieżowym z objawami depresyjnymi, lękowymi, tendencji do kształtowania się osobowości w kierunku nieprawidłowym i innymi symptomami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji. Przestrzega kodeksu etycznego psychoterapeuty psychodynamicznego.

 

BARBARA KRASZEWSKA
psycholog, psychoterapeuta

Psycholog w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie miała możliwość kształcenia się w zakresie ścieżek specjalizacyjnych z terapii rodzin, psychologii klinicznej dziecka i młodzieży oraz psychologii miłości. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziałach kardiologii, neurologii i onkologii Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń. Realizowała liczne projekty, w ramach których prowadziła warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy. Współpracowała z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, gdzie prowadziła poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Aktualnie współpracuje również z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi terapię pacjentów indywidualnych, par, a także diagnozę psychologiczną.
W Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią rodzin, a także diagnozą psychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, a także stale uzupełnia wykształcenie.

 

 

   

IMG_5509ax.jpg IMG_5536ax.jpg IMG_5564aa.jpg

IMG_5571ax.jpg