Dokumentacja medyczna

  1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych, na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.
  2. ZZOZ w Cieszynie udostępnia dokumentację lub sporządza wyciągi, odpisy, kopie dokumentacji dotyczącej pacjenta wyłącznie osobom, organom, podmiotom uprawnionym wymienionym w obowiązujących aktach prawnych, na zasadach w nich określonych, po złożeniu przez te osoby, organy lub podmioty pisemnego wniosku.
  3. Wszelkie koszty udostępniania dokumentacji, w tym sporządzenia wyciągów, odpisów lub kopii, ponoszą wnioskodawcy. Dokumentacja medyczna jest udostępniana po dokonaniu przez wnioskodawcę wpłaty gotówką w kasie szpitala lub przelewem na konto: 82 1050 1070 1000 0090 3070 9209 - ING Bank Śląski SA.
  4. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie wrzesień, październik, listopad, grudzień 2017 r. wynosi:
  • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,29 zł,
  • jedna strona wyciągu lub odpisu - 8,44 zł,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nosniku danych - 1,68 zł.

Wg Regulaminu organizacyjnego ZZOZ w Cieszynie

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top