UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE


1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych, na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.
2. ZZOZ w Cieszynie udostępnia dokumentację lub sporządza wyciągi, odpisy, kopie lub wydruki dokumentacji dotyczącej pacjenta wyłącznie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta oraz uprawnionym podmiotom lub organom wymienionym w obowiązujących aktach prawnych, na zasadach w nich określonych, po złożeniu przez te osoby, organy lub podmioty pisemnego wniosku.
3. Formularz wniosku można pobrać:
- w sekretariacie oddziału, w którym przebywa pacjent;
- w rejestracji poradni specjalistycznej;
-  w Archiwum Zakładowym;
- na stronie internetowej szpitala http://szpitalslaski.pl/
4. Termin wglądu do dokumentacji medycznej należy ustalić:
- w trakcie hospitalizacj- pacjenta: z Ordynatorem Oddziału/Lekarzem kierującym Oddziałem lub Lekarzem oddziału,
- w Archiwum Zakładowym: z pracownikiem Archiwum Zakładowego,
- w poradni specjalistycznej: z pracownikiem rejestracji.
5. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w miejscu wskazanym przez podmiot leczniczy (szpital, poradnie).
6. Wszelkie koszty udostępniania dokumentacji ponoszą wnioskodawcy. Dokumentacja medyczna jest udostępniana po dokonaniu przez wnioskodawcę wpłaty gotówką w kasie szpitala lub przelewem na konto: 82 1050 1070 1000 0090 3070 9209 - ING Bank Śląski SA.
7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie pobierana jest opłata, na podstawie stawek określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.), aktualizowana kwartalnie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie marzec - maj 2019r. wynosi:
- jedna strona wyciągu lub odpisu - 9,72 zł,
- jedna strona kopii albo wydruku - 0,34 zł,
- na informatycznym nośniku danych - 1,94 zł..

Do pobrania wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. W Archiwum Zakładowym.
  2. W Oddziale.
  3. W Poradni Specjalistycznej.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top